ბიზნეს ანალიტიკოსი (Kiosk-ის გუნდი) | TBC Pay | Tech Talent
Guest
Inactive
RegisterLogin
JobsCompaniesCoursesEducation
About
Language
გადაიხადე სწრაფად და მარტივად
TBC Pay
ბიზნეს ანალიტიკოსი (Kiosk-ის გუნდი)
Tags
#Remote
#Kiosk
#businessanalyst
TBC Pay
ბიზნეს ანალიტიკოსი (Kiosk-ის გუნდი)
#Remote
#Kiosk
#businessanalyst
Field
Product
Category
Business Analyst
Location
Remote
Commitment
Full-time
Seniority
Unspecified
Show
Apply Now

თიბისი ფეიში ვეძებთ Kiosk- ის გუნდის ბიზნეს ანალიტიკოსს. აღნიშნული გუნდის ძირითადი საქმიანობაა:

 • კომპანიის ქორ სისტემის განვითარება და მხარდაჭერა;
 • თვითმომსახურების ტერმინალების პროგრამული განვითარება და მხარდაჭერა;
 • საოპერაციო საქმიანობაში მუდმივი ჩართულობა და პროცესების გამართვა;
 • კონტროლის მექანიზმების დანერგვა;
 • ბიზნესის მხარდაჭერა;

შენ, როგორც ბიზნეს ანალიტიკოსი, პასუხისმგებელი იქნები ძალიან საინტერესო პროცესებში გადაჭრა რთული ბიზნეს და ტექნოლოგიური ამოცანები. შენ იქნები კომპანიის ბიზნეს ამოცანების ორიენტირებული გუნდის წევრი, რომელიც უახლოესი ტექნოლოგიებით ცდილობს გაამარტივოს მომხმარებლის ცხოვრება.

შენი ძირითადი საქმიანობა იქნება:

 • სხვადასხვა დამკვეთისგან ფუნქციონალური/ტექნიკური მოთხოვნების მოგროვება და ანალიზი;
 • სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებისთვის კონსულტაციების გაწევა ტექნიკურ საკითხებზე;
 • ბიზნესის მხარდაჭერა და კონსალტინგი;
 • ბიზნეს პროცედურების აღწერა და დიზაინი;
 • ბიზნეს მოთხოვნების საფუძველზე ტექნიკური ამოცანების მომზადება და თითოეულ ეტაპზე გუნდის მხარდაჭერა;
 • ტესტ-ქეისების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობა;
 • მიმართულების ფარგლებში სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
 • დეტალური სამუშაო გეგმის მომზადება, წარმოდგენა და დოკუმენტირება;
 • მჭიდრო კომუნიკაცია და ურთიერთობა დეპარტამენტის სხვა თანამშრომლებთან და ბიზნესის წარმომადგენლებთან;
 • სისტემის ახალი მოდულების დანერგვის ან მოდიფიკაციის პროექტებში მონაწილეობის მიღება;
 • სისტემაში ახალი ტრანზაქციების და რეპორტინგის საჭიროების შესწავლა და მათი ანალიზი;
 • ტექნიკური დავალებების მომზადება;
 • სისტემის მომხმარებლების ფუნქციონალური მხარდაჭერა, წარმოქმნილი პრობლემების ანალიზი, ოპერატიულად და მიზანმიმართულად მათი გადაჭრა;

უნარები და გამოცდილება რაც გჭირდება პოზიციისთვის:

 • ბიზნეს პროცესების ანალიზისა და მოდელირების გამოცდილება.
 • ბიზნეს ამოცანების დოკუმენტირებისა და ვიზუალიზაციის გამოცდილება.
 • სასურველია საბანკო ან გადახდების სფეროში მუშაობის გამოცდილება;
 • გამართული წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი;
 • დიდ პროექტზე მუშაობის გამოცდილება, სრული ციკლის ანალიზი.

სასურველია თუ გაქვთ:

 • პროცესების მოდელირების ინსტრუმენტებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • სხვადასხვა კომპლექსურ პროექტებში ბიზნეს ანალიტიკოსის როლში მუშაობის გამოცდილება;
 • მონაცემთა ბაზების და კოდირების ენების საფუძვლების ცოდნა;
 • ვებ-სერვისებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • კრიტიკული აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის უნარი;
 • დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 • სიახლეების ათვისების უნარი;
 • გუნდურობა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა.
Field
Product
Category
Business Analyst
Location
Remote
Commitment
Full-time
Seniority
Unspecified
Show
Apply Now