პროგრამული უზრუნვეყოფის ხარისხის მართვის სპეციალისტი | Liberty | Tech Talent
Guest
Inactive
RegisterLogin
JobsCompaniesCoursesEducation
About
Language
a bank for everyone. everywhere
Liberty
პროგრამული უზრუნვეყოფის ხარისხის მართვის სპეციალისტი
Tags
#Middle
#Remote
Liberty
პროგრამული უზრუნვეყოფის ხარისხის მართვის სპეციალისტი
#Middle
#Remote
Field
QA
Category
Test Automation
Location
Remote
Commitment
Full-time
Seniority
Middle
Show
Apply Now

ლიბერთი ეძებს მოტივირებულ თანაგუნდელს პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისის მართვის სპეციალისტის პოზიციაზე. ადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი.

განათლება • სასურველია უმაღლესი განათლება მათემატიკის, ბიზნეს ადმინისტრაციის ან ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით; • სასურველია ინგლისურის ან/და რუსულის ენის ცოდნა. სამუშაო გამოცდილება • მსგავს პოზიციაზე მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; • ავტომატური ტესტირების პრინციპების ცოდნა; • Test case-ბის შემუშავების გამოცდილება; • Web, Client/Server, Mobile აპლიკაციების ავტომატური ტესტირების გამოცდილება; • Cross browser, Cross device ავტომატური ტესტირების გამოცდილება; • Automation Testing ტექნოლოგიების გამოყენების გამოცდილება; • სასურველია Stress / Load / API ტესტირების გამოცდილება; • სასურველია Selenium ზე მუშაობის გამოცდილება. • ავტომატური სკრიპტების წერის გამოცდილება; • პროგრამირების პრინციპების საბაზისო ცოდნა;

პროფესიული და პიროვნული უნარები • აზრის წერით და ზეპირსიტყვიერად სწორად გადმოცემის უნარი; • მოტივირებული, თვითგანვითარებაზე და დეტალებზე ორიენტირებული; • სიახლეების მარტივად ათვისების უნარი; • ინიციატივების გამოჩენა ახალი იდეების და სიახლეების დანერგვის კუთხით; • ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები და პუნქტუალურობა; • სამუშაო დროის ეფექტურად განაწილებისა და მართვის უნარები.

Field
QA
Category
Test Automation
Location
Remote
Commitment
Full-time
Seniority
Middle
Show
Apply Now