რეპორტინგის განყოფილების უფროსი | Georgian Card | Tech Talent
Guest
Inactive
RegisterLogin
JobsCompaniesCoursesEducation
About
Language
The leading service operator of the payment business
Georgian Card
რეპორტინგის განყოფილების უფროსი
Tags
#Head
#Tbilisi
Georgian Card
რეპორტინგის განყოფილების უფროსი
#Head
#Tbilisi
Field
Support
Category
Support
Location
Tbilisi
Commitment
Full-time
Seniority
Head
Show
Apply Now

სს „ჯორჯიან ქარდი“, საქართველოში არსებული ერთ-ერთი მსხვილი საპროცესინგო კომპანია აცხადებს ვაკანსიას რეპორტინგის განყოფილების უფროსის პოზიციაზე.

ძირითადი მოვალეობები:

• საპროცესინგო ცენტრში ჩართული ორგანიზაციებისთვის სტანდარტული ყოველდღიური/ყოველთვიური/კვარტალური და ასევე მათი მოთხოვნის შესაბამისად რეპორტების მომზადება;. • სერთაშორისო საგამხდელო სისტემებისა და ვენდორი კომპანიების მიერ მოთხოვნილი რეპორტების მომზადება; • საპროცესინგო ცენტრის მონაწილეებისათვის ყოველთვიური მომსახურების შესახებ სტატისტიკური ანგარიშების მიწოდება, მონაცემების შედარება; • არსებული რეპორტების ავტომატიზაცია და სტანდარტიზაცია; • რეპორტის ფორმების შექმნა და Select-ების მომზადება სხვადასხვა სისტემებში „ჩასაშენებლად“, ინტეგრაციისათვის; • კომპანიის მენეჯმენტისთვის ანალიტიკური და სტატისტიკური რეპორტების მომზადება; • საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემების მიერ საიტზე განთავსებული სიახლეების მონიტორინგი, დამუშავება და შესაბამის პირებთან გადაგზავნა; • რეპორტინგის განყოფილების სამუშაო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფა;. • დაქვემდებარებულ თანამშრომლებზე მოვალეობების გადანაწილება და კონტროლი.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

• Oracle-ის რელაციურ მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება; • sql ენის ცოდნა; • pl/sql ენის ცოდნა; • რეპორტინგის აპლიკაციებთან მუშაობის გამოცდილება; • Data Warehouse-ის კონცეპციების ცოდნა; • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

პიროვნული უნარ-ჩვევები:

• პასუხისმგებლობის გრძნობა; • გუნდური მუშაობის უნარი • მომხმარებლებთან კომუნიკაციის უნარი;

Field
Support
Category
Support
Location
Tbilisi
Commitment
Full-time
Seniority
Head
Show
Apply Now